Ivo Dokoupil

PREDNÁŠKA

Banát - cesta proti proudu času

Již 200 let žijí nad Dunajskou soutěskou v Rumunsku čeští krajané, kteří si až do dnešních dnů uchovali svůj jazyk, kulturu a zvyky. Tato unikátní komunita je stále více ohrožována globalizací a tlaky civilizace. Jaké jsou její perspektivya jak jí lze pomoci například rozvojem šetrné turistiky? V rámci přednášky bude promítnut unikátní dokument „Piemule“ režisérky Jany Ševčíkové z roku 1982. Přednáší Ivo Dokoupil, koordinátor Člověka v tísni o.p.s. (Více na www.banat.cz).