Martin Hrotek

PREDNÁŠKA

Poď, spolu spoznáme kúsok našej Zeme - Ultra Slovensko 2022

Príroda nás spája, otvára nám srdcia a dovolí nám byť samým sebou. Tak poď a spoznaj sa…