Festivalová fotohádanka 2023

2023

Festivalová fotohádanka

Opäť sa môžeme tešiť na ďalší ročník nášho Festivalu Bez hraníc, ktorý nie je len o cestovaní. Tento, už 13. ročník, sa uskutoční 2. – 4. novembra a rovnako ako minulý rok, prichádzame s Fotohádankou.

Autormi nasledujúcich troch fotografií sú naši milí prezentujúci z minulého ročníka festivalu. Nielen tieto, ale i ďalšie fotografie našich cestovateľov nájdete na našej stránke. Určite Vám pomôžu pri hľadaní správnych odpovedí.

Uhádnite odpovede na tri naše otázky, viažuce sa k týmto fotografiám. Svoje odpovede môžete posielať do 29. októbra 2023. Vyhodnotenie súťaže prebehne 4. novembra v rámci sobotného programu festivalu. Správne odpovede budú zaradené do losovania o cenu od Alpha Sport Mammut. Táto bude výhercovi odovzdaná priamo na festivale.

1. otázka

Koľko kilometrov „zdolal“ autor fotografie na svojom zaujímavom putovaní Južnou
Amerikou?

2. otázka

Aký región Južného Rumunska, a zároveň Severovýchodného Srbska zachytáva fotografia?

3. otázka

Ako sa volajú
nerozluční priatelia (bežci)

na fotografii?

svoje odpovede vyplňte do formulára: